Magnesium blijkt het leer- en geheugenproces te verbeteren en cognitieve stoornissen tegen te gaan. Magnesiumtekort wordt in verband gebracht met verminderde geheugenvorming.
In de recente studie: ‘A Reduction in Behavioral Pattern Separation Is Attenuated by Dietary Supplementation with a Magnesium-Rich Marine Mineral Blend in Middle-Aged Rats’ werd nagegaan of suppletie met een magnesiumrijk zeemineralencomplex (MMB, een 50:50 mix van Aquamin® F: Aquamin® Mg) de leeftijdsgebonden cognitieve stoornissen bij ratten van middelbare leeftijd kon beïnvloeden.
In deze studie vertoonden dieren van middelbare leeftijd een significante verslechtering in patroonscheiding, vergeleken met jonge dieren. Deze stoornis werd omgekeerd met 4 weken MMB suppletie.

Conclusies: Suppletie met MMB verminderde de leeftijdsgerelateerde achteruitgang in de patroonscheidingstaak bij dieren van middelbare leeftijd aanzienlijk.
Dit is van belang omdat een verbetering in dit type cognitie een unieke hersenplasticiteit of -flexibiliteit en neurogenese (de nieuwe aangroei van neuronen) vereist.

Link: Aquamin Mg Tg