Geraldine Blanc en Marcia da Silva Pinto van Evolva praten over de groei van de markt voor gezond ouder worden en het formuleren van doeltreffende producten.

De noodzaak om meer aandacht te besteden aan de lichamelijke gezondheid om gezondheidsproblemen en andere leeftijd gerelateerde problemen te voorkomen, met name door voeding, was al aanwezig vóór COVID-19. In veel opzichten lijkt het erop dat de pandemie meer een versneller van reeds opkomende trends is geweest dan een generator. Door ons allemaal opnieuw in contact te brengen met ons lichaam, heeft de pandemie ons allemaal tegelijk bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid maar ook van onze fysieke en psychologische veerkracht. En dit leerproces gold voor alle leeftijden. Gezond ouder worden is niet alleen een zaak van ouderen, maar een zaak van alle leeftijden.

De laatste publicatie van de RESHAW-studie (DOI: 10.1097/GME.000000001643), waarin de effecten van resveratrol suppletie op de levenskwaliteit van 120 vrouwen worden beoordeeld, is eind 2020 gepubliceerd en werpt licht op de mogelijkheid voor postmenopauzale vrouwen om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Link naar artikel